Печат Е-поща

П Р А В И Л А 

Всеки, прекрачил прага на детски парти клуб „ИВАЙЛА”, трябва да спазва следните вътрешни правила:

1.    При нас могат да играят деца на възраст  до 8 години.
2.    НЕ се допускат деца под 2 години без придружител.
3.    При оставяне на деца над 2 години, моля оставайте телефон за връзка с Вас. Детето се предава само на родителя /придружителя/, който го е оставил. Изключенията се уточняват предварително.
4.    Съоръжението тип „Лабиринт с топки” е за деца над 3 години. Моля, прочетете указанията за ползване на съоръжението (в ляво от входа на залата)!
5.    За безопасността на децата не е разрешено внясянето на храни и напитки на територията на детския кът. Ако дететето е алергично към определени видове храни, моля да ни уведомите  предварително!!!
6.    Децата играят без обувки, с пантофи или по чорапи, а дрехите и обувките стоят само в определените за това места.
8.    Служителите на детския кът не носят отговорност за изгубени дрехи или обувки.
9.    Не се допуска внасянето на никакви електрически играчки, малки и остри предмети и на всякакви други играчки, които не са безопасни.
10.    Служителите  са  в  правото  си  да  прекъснат  престоя  на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на останалите посетители на клуба.
11.    За да се чувстват децата добре и комфортно не само по време на играта, но и когато си тръгнат от клуба, в детския кът не се допускат болни деца. Служителите са в правото си да не допуснат или прекъснат престоя на всяко дете, поради съмнения за заболяване.
12.    По време на детски рожден ден или друго парти, цялото заведение се запазва само за Вас и Вашите гости. Забранено е внасянето на храна в залите за игри!
13.    На територията на детски парти клуб „ИВАЙЛА” не се позволява тютюнопушенето в закритите помещения.

14.    Забранено е изнасянето на играчки извън територията на клуба.
15.    Използването на всички детски съоръжения на терирорията на детски парти клуб „ИВАЙЛА” се заплаща.
16.    Родителите или придружителите трябва предварително да разяснят на децата правилата на клуба.
17.    Капацитетът на заведението позволява едновременно в залите за игра да играят между 15 и 20  деца.